Leichte SpracheDeutschEnglishTürkçeShqiptarArabischKurdî

Takimet këshilluese në një takim të vetëm

Në kuadër të një takimi të vetëm është e mundur të zhvillohet një bisedë me një konsulent/e me anë të Chat-it, në një datë të ofruar (shih më poshtë). Për të caktuar një takim, Të lutem kliko „zë vend“!

I ardhshëm i zënur termin i vetëm chat-i

Hene, 17. Dhjetor 2018 / 15:00 - 16:00 Ora

Meine Eltern verbieten mir alles!

Chat-i fillon në 1 Dita
Moderimi:
Cuwana
Përshkrimi:

Du darfst nichts selbst bestimmen? Du darfst keinen Freund haben? Du darfst nicht mit Freundinnen weggehen? Du fühlst dich eingespeert?

Dann bist du hier richtig! Wir haben Schweigepflicht! Schreibe uns zum obigen Termin und wir versuchen, dir zu helfen!