Leichte SpracheDeutschEnglishTürkçeShqiptarArabischKurdî

Takimet këshilluese në një takim të vetëm

Në kuadër të një takimi të vetëm është e mundur të zhvillohet një bisedë me një konsulent/e me anë të Chat-it, në një datë të ofruar (shih më poshtë). Për të caktuar një takim, Të lutem kliko „zë vend“!

I ardhshëm i zënur termin i vetëm chat-i

Hene, 25. Mars 2019 / 15:00 - 16:00 Ora

Ich habe einen heimlichen Freund!

Chat-i fillon në 14:36 Oret
Moderimi:
sevgi