Leichte SpracheDeutschEnglishFrançaisTürkçeShqiptarArabischKurdî

Këshillimi përmes Email

Mirë se vjen në këshillimin përmes Emailit. Këtu Ti mund të bësh pytje dhe kërkesa të reja ose të ruash një projekt kërkesë. Në rubrikën „lexo përgjigjen“ Ti merr informacione për të gjitha kërkesat dhe përgjigjet nga ekipi i konsulentëve. Të lutem vë re, në mënyrë që konsultimi të zhvillohet në mënyrë të koduar, Ty të duhet një emër i përdoruesit dhe një fjalëkalim.